top of page

Scholing voor leraren en docenten
 

Scholing Pedagogisch Meesterschap

‘Evalueren & Verantwoorden vanuit Eigenheid’

Traditionele en nieuwe vernieuwingsscholen, conceptscholen, hebben een pedagogische visie en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden.

 

Dat vraagt om pedagogisch en didactisch handelen van de leraar waarbij eigenheid en de persoonlijke verworvenheden van kinderen centraal staan. Het gaat om méér dan cognitieve opbrengsten. 

Maar hoe realiseer je eigenaarschap bij kinderen? Hoe blijf je als leraar eigenaar in de ‘spagaat’ tussen pedagogische input en voor het systeem accepteerbare output?

 

Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs in de volle breedte van het curriculum, over scholing én vorming: ’van smal beoordelen naar breed verantwoorden’. Het zichtbaar maken van leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn, is in balans én gelijkwaardig.

 

Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld. 

AdobeStock_114314282 (1).jpeg
Groepsopdracht op basisschool

Doelgroep

Onze scholingen zijn bedoeld voor leraren die zich niet alleen afvragen hoe je ‘les geeft’ en het werk organiseert, maar die zich ook afvragen hoe de kinderen eigenaar kunnen zijn van het leerproces, en wat het bewijs is van dat wat geleerd is. Het gaat er in onze trajecten om dat je de ontwikkeling van kinderen zichtbaar kunt maken vanuit de pedagogische visie van waaruit je werkt. 

Onze scholingen zijn bedoeld voor ervaren leraren en docenten. Een traject wordt ontworpen voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun groep, en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

Het eigen concept van de school is hierbij altijd ieders eigen leidraad.

Doel

 

 

 

 

 

Hoe geef je als leraar ruimte voor eigenheid aan kinderen? Hoe geef je ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden? Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan en doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen?

 

Doel van onze scholing is dat je hier zelf, en met elkaar de antwoorden op vindt, die passen bij jou en de praktijk van jouw school.

 

Het leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en bijbehorende domeinen en leerlijnen, verantwoordelijkheid dragen voor de groep en delen met het team, staan hierbij centraal. 

De scholing sluit altijd aan op de bestaande kennis en ervaring van de leraren.

Inhoud

De bijeenkomsten en de eigen studie binnen een scholingstraject zijn opgebouwd aan de hand van vier pijlers:​

 

1. Weten – proviand voor onderweg. Bij weten staan theorie en vaardigheden centraal.

Met daarin thema’s als:

Waartoe leidt goed onderwijs, 

Triband Verantwoorden, Anders toetsen, Mathetiek, Typologie van de school, en ONderzoek in eigen werk. 

2. Doen – een eerste oriëntatie.

Je ontwerpt een ontwikkeltraject, nieuw onderwijs voor je eigen groep leerlingen.

Bij het 'doen' kijk je stelselmatig terug op je eigen werk in de klas en de eigen school. 

 

Belangrijke thema's hierbij zijn:

•Vrije ruimte

•Betekenisvol observeren

•Verworvenheden van kinderen in kaart brengen

•Een KindWerkDossier, wat komt daarin?

•De vertraagde week als leverancier voor de Verantwoordingskalender

3. Samen – op de werkvloer.

Met elkaar meekijken en samen ontwerpen.

Groepoverstijgend reflecteren op de theorie.

4. Zijn – op weg naar meesterschap.

In de pijler ‘zijn’ komt samen wat voor jou vanuit persoonlijke idealen belangrijk is binnen je werk als onderwijs professional. Zodat je kan spreken van persoonlijk professioneel meesterschap.

Schoolreis in het bos

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de scholing is dat een deelnemer met behulp van het instrument Triband Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in een pedagogisch evaluatieprogramma voor al zijn leerlingen. 
 
Deelnemers geven gedurende het traject ook twee keer een workshop aan het eigen team; een over een nieuwe theorie die je aanspreekt, en een over het eigen ontwikkeltraject. 
 
De deelnemer is naderhand in staat om een vernieuwend onderwijs en ontwikkeltraject te ontwerpen en uit te voeren.
 
Als laatste bijeenkomst organiseren we altijd een openbaar slotsymposium in overleg met de deelnemers. Hier presenteer je als deelnemer je eigen ontwikkeling aan belangstellende collega’s. Je bent inspirerend voor anderen en je meesterschap is een feit!

Duur

De scholing voor leraren bestaat uit minimaal 7 bijeenkomsten en beslaat meestal een studiejaar. 

Kosten

Op aanvraag.

 

Een scholingstraject zal op maat worden ontworpen. De kosten worden gebaseerd op de groepsgrootte, de locatie, het aantal bijeenkomsten, de inzet van gastdocenten en de voorbereiding.

bottom of page