top of page

Sascha Brasz

Onderwijsadviseur en ontwikkelaar

Wat mij drijft in mijn dagelijks werk zijn de kinderen en hun open blik, hun niet aflatende nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen, naar zichzelf en naar de ander. Hoe kunnen wij hen helpen in het onderwijs om te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezamenlijke toekomst?

 

Een cruciale sleutel daarbij is voor mij het begrip ‘mathetiek’; de leer van het leren. Leren is een natuurlijk proces, dat levenslang plaatsvindt en in gemeenschappen van mensen tot stand komt. De school is een onderdeel van deze open leergemeenschap waartoe onder andere ook thuis en de maatschappij behoren. 

 

Leren heeft nodig dat het in vrijheid plaatsvindt. Het gaat om verwonderen en actief ontdekken. Leren heeft tijd en gesprek nodig, om ervaringen te laten bezinken en te kunnen verwerken tot ‘meer’. Deze parallelle processen bij de kinderen en bij de professionals in de scholen waar ik begeleid spreken mij in mijn werk erg aan.

006.jpg
004_edited.jpg

Ruimte voor eigenheid

Voor ik in het onderwijs werkzaam werd, werkte ik jarenlang als jurist bij een groot landelijk advieskantoor en tegelijkertijd als universitair docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU in Amsterdam.

 

Het veranderen van carrière gaf mij een intens gevoel van vrijheid. Een nieuwe periode van verwonderen en actief ontdekken brak voor mij aan, en dat duurt gelukkig nog steeds voort. Ontwikkelprocessen in een school tijd geven en gesprekken voeren met de professionals evenals met de kinderen op een school, daar geniet ik dagelijks van. 

 

Na mijn switch heb ik jarenlang als leerkracht voor de klas gestaan in het basisonderwijs. En vervolgens heb ik een aantal jaar als onderwijsadviseur gewerkt bij Stichting APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) in Utrecht en volgde ik een studie Onderwijswetenschappen. Uiteindelijk ben ik verder gegaan als zelfstandig adviseur in het onderwijs. In het begin deed ik dat in samenwerking met Quartz Ontwikkeling (deze organisatie is ruim 30 jaar geleden opgezet door Annemieke Zwart), en in het jaar 2020 heb ik Quartz Ontwikkeling en de werkzaamheden volledig overgenomen.

Mijn achtergrond als jurist helpt in mijn werk in het onderwijs om altijd te denken vanuit ‘het doel en de strekking van gestelde kaders’. Ik ken daarbij de wettelijke kaders van het onderwijs goed, en ook de ruimte die er is voor goed onderwijs gebaseerd op een eigen pedagogische visie. Mijn eigen ervaringen als leraar in het onderwijs helpen nog steeds om de vertaling te maken van de ruimte die er is naar de dagelijkse praktijk van hedendaags onderwijs.

quartz ontwikkeling

Vanuit Quartz Ontwikkeling begeleid ik scholen bij conceptontwikkeling of curriculumverdieping, bij de professionalisering van leraren en schoolleiders, en bij het ontwerpen van onderwijs.

 

Ik help daarbij de ontwikkeling van kinderen en de opbrengsten van het ontwikkelde onderwijs zichtbaar te maken vanuit de pedagogische visie van de school. Hiervoor gebruik ik het instrument Triband Verantwoorden, en andere door Quartz ontwikkelde instrumenten. 

Door mijn uitgebreide netwerk in het land, en mijn samenwerking met experts van verschillende traditionele of nieuwe vernieuwingsscholen (zoals bijvoorbeeld Freinet, Jenaplan, Vrije School of Montessori) is het altijd mogelijk om een krachtig begeleidingsaanbod op maat te ontwerpen.  

En de kinderen zijn uiteindelijk het begin- én eindpunt van de begeleiding door Quartz Ontwikkeling. 

'

Moet is met een 'd'...'

AdobeStock_206609405.jpeg
bottom of page