top of page

ASG Academie -Professionaliserings-programma's


Voor de ASG Academie (het opleidingsinstituut van De Almeerse Scholen Groep) heeft Quartz Ontwikkeling, in samenwerking met hogeschool Windesheim en Rosanne Zwart (destijds onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht) de professionaliseringsprogramma's Maximum, Summum en Optimum ontwikkeld.


Optimum is het management development programma voor leidinggevenden. Maximum is het scholings- en ontwikkelingsprogramma voor onderwijzend personeel. Summum is ontwikkeld voor ondersteunend personeel.

Het programma Maximum is integraal goedgekeurd voor het Lerarenregister.


Als coach begeleidde ik diverse jaargroepen van het Maximum-programma en het Summum-programma.

De laatste jaren was ik voor de ASG Academie ook de begeleider/coach van de leergroep met alle jaargroep-begeleiders. In deze rol was ik ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse opbrengstenconferenties. Op deze opbrengstenconferenties wordt de ontwikkeling, zichtbaar in een eindproduct, van elke jaargroepen gepresenteerd en gedeeld met collega's binnen de ASG.


De volgende onderdelen staan centraal in deze professionaliseringsprogramma's:

  • De eigen (leer)vraag: Welke professional ben ik? Wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik? En hoe ga ik dat bereiken?

  • Het stimuleren van een onderzoekende/ondernemende houding.

  • PO/VO samen waar het kan! Heterogene groepen en er is differentiatie binnen de groep.

  • Bestaande initiatieven op scholen of binnen de ASG worden ingepast in de progamma's.

  • Deelnemers hebben een eigen keuze in aanbod van kennis en vaardigheden.De basis van het programma is mede gevormd door de aanbevelingen uit het rapport van de UNESCO over het onderwijs van de 21e eeuw 'Learning: the treasure within'.
De professionele ontwikkeling komt tot stand door te werken vanuit het model Interconnected Teacher Professional Growth (ITPG) (model Professionele Groei) dat in het programma wordt gehanteerd.


Comments


bottom of page