top of page

NMV: Waarderend Auditen binnen de Nederlandse Montessori Vereniging - 'Herkennen is erkennen'

Voor de NMV (de Nederlandse Montessori Vereniging) heb ik, samen met Angelique Sterken, het proces begeleid van de Visitatie Ontwikkelgroep om te komen tot een nieuwe passende vorm van de erkenningsprocedure voor (basis-) scholen en kindcentra om lid te kunnen worden van de vereniging.


De brochure 'Herkennen is erkennen' met de erkenningscriteria volgens de Nederlandse Montessori Vereniging heb ik in dat kader voor de vereniging geschreven.


Belangrijke aandachtspunten bij de nieuwe vorm van erkennen, waren:

- de inclusie-gedachte,

- de zelfevaluatie,

- waarderend auditen,

- het principe 'je brengt ook wat',

- de audit vindt plaats door peers
Alle informatie over de gehele procedure van de erkenning, is door het Montessori Kennis Centrum geplaatst op de volgende website.


Comentarios


bottom of page