top of page

Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid als beleid voor montessorischolen
 

Opleiding Beleid Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden (PE&V)

- Pedagogisch Meesterschap voor directie en IB van montessorischolen -

Scholen maken keuzes voor het onderwijs vanuit
een pedagogische visie. Scholen hebben allen een
eigen pedagogisch-didactisch concept en werken
met een curriculum, waarin kennis en kunde niet
het enige is dat ontwikkeld wordt door kinderen.


Jezelf zijn, verbonden zijn met een ander en zorg
hebben voor een groep en de ons omringende
natuur spelen daarbij een belangrijke rol. Maar hoe
maak je die ontwikkeling en de verworvenheden
van kinderen zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien
wat een kind weet, kan, voelt en is? 

De opleiding leert je op een nieuwe en verdiepende manier verantwoording afleggen over het onderwijs van de school met het instrument Triband Verantwoorden. Een methodiek waarbij kinderen en leerkrachten samen eigenaar zijn van het leerproces en beiden bewijs leveren van wat geleerd is.

 

Aan het einde van de opleiding heb je de nieuwe kennis toegepast en omgezet in praktisch en waardevol beleid voor op jouw school.  

montessori.jpg
Schermafbeelding 2019-12-10 om 14.29.46.

TRIBAND verantwoorden

​Triband Verantwoorden is het instrument dat is
ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen
over de opbrengst van onderwijs in de volle
breedte van het curriculum. Het gebruik van een
pedagogisch evaluatieprogramma met
verschillende assessmentvormen en toetsen,
brengen zowel het persoonlijk leerproces als het
persoonlijk resultaat in beeld.

Meer informatie over het instrument Triband Verantwoorden en de praktijk van Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden is te vinden op deze site:

www.tribandverantwoorden.nl

Doelgroep

​De Opleiding Beleid Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden Montessori is bedoeld voor directies en ib van montessorischolen die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun school of kindcentrum en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

Ten behoeve van de effectiviteit wordt aanbevolen met twee of meer collega’s van een school deel te nemen.

Doel

​De opleiding is voor directies en ib die zich afvragen hoe goed onderwijs ook leidt tot goed verantwoorden, waarbij leraren en kinderen tezamen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en beiden bewijs leveren van wat geleerd is.

 

Hoe geef je als school ruimte voor eigenheid en zo ook ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden? Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? Hoe kan je het verantwoorden van het onderwijs vormgeven op basis van de typologie van de school? Hoe ziet een verantwoordingskalender eruit?

 

Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen montessori-curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, staan centraal.

Aan het einde van de opleiding heb je de nieuwe kennis toegepast en omgezet in praktisch en waardevol beleid voor op jouw school.  

montessorinetwerkpev.jpg
netwerkpevsaschabrasz10.jpg

Inhoud

​1.Weten – proviand voor onderweg. Bij weten staat
de theorie centraal:
• Waartoe leidt goed onderwijs,
• Triband Verantwoorden,
• Mathetiek en Typologie van de school
• Anders evalueren en toetsen
• Wat moet en wat mag; over wet-en regelgeving
• Model Professionele Groei

​2.Doen – ontwerpen, een eerste proeve:
• Keuzes voor de inhoud van Triband Verantwoorden,
• Een KindWerkDossier ontwerpen,
• De Verantwoordingskalender opbouwen,
• Wat is nodig voor mijn team.

3. Samen – op de werkvloer: Met elkaar meekijken en
samen ontwerpen. Schooloverstijgend reflecteren op
de theorie.

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor
beleid. Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en
hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen
schoolbeleid.

opbrengst

De voornaamste opbrengst van de opleiding is dat de directie en ib op basis van de typologie van de school met behulp van het instrument Triband
Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in beleid dat een pedagogisch evaluatieprogramma voor alle leerlingen van de
school en een verantwoordingskalender mogelijk maakt.

Wat moet en wat mag, speelt daarbij een belangrijke rol. Wet-en regelgeving geven leidinggevenden juist ruimte voor het scheppen van eigenheid van kinderen, maar ook aan eigenheid van het concept en idealen van de
school.

Aan het einde van de opleiding heb je de nieuwe kennis toegepast en omgezet in praktisch en waardevol beleid voor op jouw school.  

Duur en locatie

De opleiding bestaat uit zeven (maandelijkse) bijeenkomsten, verspreid over ca 8 maanden.

De opleiding vindt plaats op de scholen van de deelnemers zelf. De eerste en laatste bijeenkomst vinden plaats op Thomas More Hogeschool in Rotterdam. 

Bij voldoende belangstelling kan de opleiding ook op een locatie in het midden van het land verzorgd worden.

De opleiding volledig op een eigen locatie is bij voldoende deelnemers ook mogelijk. Neem daarvoor contact op via het contact-formulier. 

CURSUSDATA (op donderdagen)

07-10-2021, 10:00-14:00 uur

04-11-2021, 10:00-14:00 uur

09-12-2021, 10:00-14:00 uur

20-01-2022, 10:00-14:00 uur

10-03-2022, 10:00-14:00 uur

07-04-2022, 10:00-14:00 uur

19-05-2022, 10:00-14:00 uur

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 112 uur (4 EC) en is als volgt verdeeld:
Contacttijd: ca 28 uur, (80% aanwezigheidsplicht)
verschillende bijeenkomsten met inspirerende gastdocenten.
Zelfstudie, ontwerp, opdracht: 84 uur.

Kosten

€ 1.000,- per persoon (inclusief het boek ‘Wat als je onderwijs ruimte geeft?’ van Annemieke Zwart,, koffie/thee en luxe broodmaaltijd waar nodig, exclusief overige literatuur).

certificaat

Na de succesvolle afronding van deze opleiding
ontvang je het certificaat ‘Opleiding Beleid Pedagogisch
Meesterschap Pedagogisch Evalueren en
Verantwoorden’ van Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

bottom of page