Ruimte voor eigenheid

onderwijsadvies

Het Onderwijs

Het onderwijs is voortdurend in beweging ....

en ook weer niet. De ene onderwijsvernieuwing is nog niet door de Tweede Kamer of de volgende dient zich aan. Vanuit onze samenleving komen steeds weer andere suggesties om toe te voegen aan het takenpakket van de professional die voor de klas staat, van verkeersles tot voeding. En dan zijn er nog grote, maatschappelijke ontwikkelingen als het verdwijnen van de verzuiling, het stichten van kleine scholen, het vormen van integrale kindcentra, noem maar op. Er zijn maar weinig sectoren die zo dynamisch zijn en zo verbonden met ieder individu als het onderwijs.

Beweging

Tegelijkertijd is er misschien niet genoeg beweging. Midden in dit tumult blijft één ding voor scholen altijd overeind staan: de behoefte om goed onderwijs te kunnen geven. Dat is immers waar het om draait. Dat ligt in het hart van iedere onderwijsprofessional, van juffrouw tot directeur, van onderwijsadviseur tot bestuurder. Maar wat is goed onderwijs. Weet u het nog? Hoezeer laat u zich als gevolg van deze onduidelijkheid leiden door ‘wat hoort’ en ‘wat staat gerapporteerd’?

Als er een ding is wat ik u toewens na het bezoeken van mijn website dan is het dit: beseffen dat er meer ruimte is voor uw pedagogische concept, hoe vernieuwend ook, dan u nu denkt. Wilt u weer weten wat goed onderwijs is? Allereerst nodig ik u uit te vertrouwen op uw eigen visie. U bent de professional. U weet wat onderwijs hoort te doen voor onze kinderen. Ten tweede laat ik u graag zien hoeveel ruimte u eigenlijk tot uw beschikking heeft. Als onderwijsadviseur en jurist bevind ik me op het snijvlak van onderwijs en recht. Ik overzie wat er speelt, kan het voor u duiden en u in verbinding brengen met andere onderwijsvernieuwers.  Het is tijd voor meer beweging in het onderwijs maar dan op uw manier.

Wat moet? Wat mag?

Wat moet er nu precies in het onderwijs, en wat mag?

Soms heerst hierover binnen de onderwijsmuren de grootst mogelijke verwarring  en dat doet zich vooral voor rond het bezoek van de inspectie aan een school. Er zijn twee waardevolle uitgangspunten om te onthouden waar het gaat om goed onderwijs.

  1. De wet zegt wat moet, de rest mag.

  2. De Inspectie houdt toezicht, zij bepaalt niet. En het toezicht houdt zij vanuit het zogeheten inspectiekader

 

Er zijn diverse informatiebronnen die u kunnen inspireren en ondersteunen. Veel waardevolle informatie is bijvoorbeeld beschikbaar in de parlementaire geschiedenis die onder wetten ligt. Deze geschiedenis is buitengewoon interessant! Maar is een wet eenmaal aangenomen, heeft niemand het meer over. En dat is meer dan jammer, want het geeft het onderwijsveld interessante inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden, in de kaders en de ruimte. Het nodigt ook uit tot discussie en daarmee verrijking van het aanbod.

Het Onderwijs

Wilt u als ouders een nieuwe school met nieuwe ideeën stichten?
Wilt u als vereniging in het onderwijs de belangen van uw leden behartigen?
Wilt u als individuele school vanuit uw pedagogische richting en visie de ruimte voor eigenheid?

Dat kan. U heeft heel veel ruimte. Mijn missie is dat u die ruimte ontdekt, inneemt én daarover verantwoording aflegt. Mijn advies: wees proactief en open, richting ouders en de inspectie. Vertel waar u voor staat, hoe u dat vertaalt naar de onderwijspraktijk en hoe u de opbrengst ervan zichtbaar maakt. Laat onderbouwd zien wat een kind na een bepaalde periode weet, kan, voelt en is. Zichtbare en onderbouwde ontwikkelingen, dát is waar het iedere ouder om te doen is. Zij vertrouwen erop dat u dat conform de wet doet, en trouw aan uw professionele visie.