Evalueren en verantwoorden vanuit eigenheid als beleid

Opleiding Beleid Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden (PE&V)

- Pedagogisch Meesterschap voor directie en IB -

De opleiding leert je op een nieuwe en verdiepende manier verantwoording afleggen over het onderwijs van de school met het instrument Triband Verantwoorden. Een methodiek waarbij kinderen en leerkrachten samen eigenaar zijn van het leerproces en beiden bewijs leveren van wat geleerd is. 

 

Triband Verantwoorden is een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te leggen over de brede opbrengsten van het onderwijs; het weten, het doen, het samenleven en hetzijn van kinderen. Het gebruik op school van een ‘pedagogisch evaluatieprogramma’ met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengt zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat van de leerlingen in beeld. 

 

Aan het einde van de opleiding heb je de nieuwe kennis toegepast en omgezet in praktisch en waardevol beleid voor op jouw school. 

AdobeStock_114314282 (1).jpeg
Schermafbeelding 2019-12-10 om 14.29.46.

TRIBAND Verantwoorden

​Triband Verantwoorden is het instrument dat is
ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen
over de opbrengst van onderwijs in de volle
breedte van het curriculum. Het gebruik van een
pedagogisch evaluatieprogramma met
verschillende assessmentvormen en toetsen,
brengen zowel het persoonlijk leerproces als het
persoonlijk resultaat in beeld.

 

Meer informatie over het instrument Triband Verantwoorden en de praktijk van Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden is te vinden op deze site:

www.tribandverantwoorden.nl

Doelgroep

​De Opleiding Beleid Pedogisch Evalueren & Verantwoorden is bedoeld voor schoolleiders en intern begeleiders die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren (met kinderen). 

Ten behoeve van de effectiviteit wordt aanbevolen met twee of meer collega’s van een school deel te nemen.

Doel

In gesprek komen met elkaar, idealen omzetten in beleid en praktisch uitvoerbare onderwijsvernieuwing ontwikkelen op het gebied van evalueren en verantwoorden. 

Hoe geef je in een school ruimte voor eigenheid aan kinderen en leraren? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? 

Het leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen staat centraal. 

Aan het einde van de opleiding heb je de nieuwe kennis toegepast en omgezet in praktisch en waardevol beleid voor op jouw school. 

Scenic Mountain Biking
netwerkpevsaschabrasz10.jpg

Inhoud

De inhoud van het programma van de opleiding berust op de vier pijlers voor het onderwijs van de UNESCO. 

​1. Weten – proviand voor onderweg.

Bij weten staat de theorie centraal:
• Waartoe leidt goed onderwijs,
• Triband Verantwoorden,
• Mathetiek en Typologie van de school
• Anders evalueren en toetsen
• Wat moet en wat mag; over wet-en regelgeving
• Model Professionele Groei

​2. Doen – ontwerpen, een eerste proeve:
• Keuzes voor de inhoud van Triband Verantwoorden,
• Een KindWerkDossier ontwerpen,
• De Verantwoordingskalender opbouwen,
• Wat is nodig voor mijn team.

3. Samen – op de werkvloer:

Met elkaar meekijken en samen ontwerpen.

Schooloverstijgend reflecteren op de theorie.

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor beleid.

Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en
hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen
schoolbeleid.

opbrengst

De voornaamste opbrengst van de opleiding is dat de directie en ib op basis van de typologie van de school met behulp van het instrument Triband
Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in beleid dat een pedagogisch evaluatieprogramma voor alle leerlingen van de
school en een verantwoordingskalender mogelijk maakt.

Wat moet en wat mag, speelt daarbij een belangrijke rol. Wet-en regelgeving geven leidinggevenden juist ruimte voor het scheppen van eigenheid van kinderen, maar ook aan eigenheid van het concept en idealen van de
school.

Aan het einde van de opleiding heb je de nieuwe kennis toegepast en omgezet in praktisch en waardevol beleid voor op jouw school. 

Duur en locatie

De opleiding bestaat uit zeven (maandelijkse) bijeenkomsten, verspreid over ca 8 maanden.

De opleiding vindt plaats op de scholen van de deelnemers zelf. De eerste en laatste bijeenkomst vinden plaats op Thomas More Hogeschool in Rotterdam. 

Bij voldoende belangstelling kan de opleiding ook op een locatie in het midden van het land verzorgd worden.

De opleiding volledig op een eigen locatie is bij voldoende deelnemers ook mogelijk. Neem daarvoor contact op via het contact-formulier. 

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 112 uur (4 EC) en is als volgt verdeeld:
Contacttijd: ca 28 uur, (80% aanwezigheidsplicht),

verschillende bijeenkomsten met inspirerende gastdocenten.
Zelfstudie, ontwerp, opdracht: 84 uur.

CURSUSDATA (op donderdagen)

07-10-2021, 10:00-14:00 uur

04-11-2021, 10:00-14:00 uur

09-12-2021, 10:00-14:00 uur

20-01-2022, 10:00-14:00 uur

10-03-2022, 10:00-14:00 uur

07-04-2022, 10:00-14:00 uur

19-05-2022, 10:00-14:00 uur

Kosten

€ 1.000,- per persoon (inclusief het boek ‘Wat als je onderwijs ruimte geeft?’ van Annemieke Zwart, koffie/thee en broodmaaltijd waar nodig,, exclusief overige literatuur).

certificaat

Na de succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Opleiding Beleid Pedagogisch Meesterschap Pedagogisch Evalueren en
Verantwoorden’ van Thomas More Hogeschool te Rotterdam.

Deze opleiding is geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.