Masterclass Montessori Meesterschap

Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid

Montessorischolen hebben een pedagogische visie
en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden. Maar hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en
is? Hoe blijf je eigenaar in de ‘spagaat’ tussen pedagogische input en voor het systeem accepteerbare output?

Binnen deze masterclass Montessori Meesterschap gaat het erom dat je de ontwikkeling van kinderen zichtbaar kunt maken vanuit de pedagogische visie van waaruit je werkt. Binnen de opleiding gebruiken we hierbij het ‘Triband Verantwoorden; een instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van onderwijs in de volle breedte van het curriculum, over scholing én vorming. Het gebruiken van een pedagogisch
evaluatieprogramma met verschillende assessmentvormen en toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld.

Netwerkpevsaschabrasz

Doelgroep

​De masterclass Montessori Meesterschap is  bedoeld voor ervaren leraren en intern begeleiders van Montessorischolen. Het traject is ontworpen
voor leraren die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun groepen die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs. Het Montessori
concept is ieders eigen leidraad.

Doel

De masterclass is voor de leerkracht die zich niet alleen afvraagt hoe hij ‘les geeft’ en het werk   organiseert, maar die zich ook afvraagt hoe de inderen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en wat het bewijs is van wat geleerd is. En niet in
de laatste plaats heeft de masterclass tot doel de onderzoekende leraar hierbij te ondersteunen. Welke kennis heb je nodig over de domeinen rekenen, taal en de kennisgebieden in het Montessori curriculum om goed onderwijs te creëren en tegelijk verantwoording af te leggen over wat kinderen bereiken? Hoe geeft je als leraar ruimte voor eigenheid aan de kinderen? Hoe geef je ruimte aan sociale en
affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden? Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? Leren kennen en hanteren van assessmentvormen
naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, verantwoordelijkheid dragen voor de groep
en het delen met het team, staan centraal.

Inhoud

De studiebijeenkomsten en de eigen studie binnen de
masterclass zijn opgebouwd aan de hand van de vier
pijlers:​

 

1.Weten – proviand voor onderweg. Bij weten staan
theorie en vaardigheden centraal. Met daarin thema’s
als: Waartoe leidt goed onderwijs, Triband
Verantwoorden, Anders toetsen, Mathetiek, Typologie
van de school en Onderzoek in eigen werk.

​2.Doen – een eerste oriëntatie. Je ontwerpt een
ontwikkeltraject, nieuw onderwijs voor je eigen groep
leerlingen. Bij doen kijk je stelselmatig terug op je
eigen werk in de klas en de eigen school. Je krijgt
hierbij persoonlijke begeleiding. Door daarbij
gaandeweg een facet in eigen werk te kiezen dat je
nader onderzoekt, denk je niet alleen over wat de
ontwikkeling waard is, maar weet je dat je ook.

3. Samen – op de werkvloer. Samen met
mededeelnemers kijk je naar mogelijkheden om met
elkaar mee te kijken naar de plannen voor en de
praktijk van de vernieuwende activiteiten.

4. Zijn – op weg naar meesterschap. In de pijler ‘zijn’
komt samen wat voor jou vanuit persoonlijke idealen
belangrijk is binnen je werk als onderwijs professional.
Zodat je kan spreken van persoonlijk professioneel
meesterschap.

AdobeStock_209768814.jpeg

Opbrengst

De laatste bijeenkomst is een openbaar Slotsymposium waar je je eigen ontwikkeling presenteert aan belangstellende collega’s. Je bent inspirerend voor anderen en je meesterschap is een feit. De voornaamste opbrengst van de masterclass is dat je met behulp van het instrument Triband
Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in een pedagogisch evaluatieprogramma voor al je leerlingen. Je geeft gedurende het masterclass traject twee workshops aan je eigen team, één over een nieuwe theorie die je aanspreekt en één over je eigen ontwikkeltraject. Je bent in staat om een vernieuwend onderwijs en ontwikkeltraject te ontwerpen en uit te voeren. Je
schrijft een kort artikel, een reflectief essay, over je vondsten, aangevuld met illustraties uit je eigen werk.Je leert de grondprincipes kennen van de
onderzoekende leraar. Je stel jezelf een praktijkvraag en maakt een onderzoeksverslag. Kortom: je ontwikkelt meesterschap.

Duur

De masterclass start in oktober 2020 en loopt tot en met de afronding in november 2021. 

studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 280 uur (10 EC)
en is als volgt verdeeld: Contacttijd: ca 78 uur, (80% aanwezigheidsplicht)
verschillende bijeenkomsten.
Zelfstudie, onderzoek, opdracht: 202 uur.

Kosten

€ 1.875,-- per persoon (inclusief studiemap,
koffie/thee, exclusief literatuur).

Opbrengst

Na de succesvolle afronding van deze masterclass
ontvang je het certificaat ‘Masterclass Montessori
Meesterschap Pedagogisch Evalueren en
Verantwoorden’.

De masterclass is gevalideerd
door het beroepsregister voor leraren,
registerleraar.nl.

registerleraar.nl_.png

Register leraar

Bijeenkomsten schoolleiding

Gedurende de masterclass zijn er twee bijeenkomsten voor schoolleiders van de betreffende deelnemers om zo de ontwikkeling en de professionele groei van de deelnemers te verduurzamen. Zij onderzoeken hoe de ingeslagen weg en de hedendaagse (nieuwe) werkwijze binnen de kaders van ‘wat moet en wat mag’ het best ‘levend’ gehouden kan worden en in de toekomst verder kan groeien onder het motto ‘bewaren en doorgeven’ in het team.